Josef Ejem

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

EJEM Josef

KSČ

XVIII. vol. kraj - Ostrava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 11.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 40.ISP (příhlásit)