František Dvořák

Narozen: v roce 1922

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁK František

KSČ

XIV. vol. kraj - Jihlava

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 7.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., úsp. kom. (náhr.) a zásob.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 10. 2. 1951;

52, 9. III. 1951; 2.

Jeho nástupce Adolf Pimpara.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o jednotných zemědělských družstvech (t. 229).

26, 23. II. 1949; 10.ISP (příhlásit)