Michal Drobáň

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DROBÁŇ Michal

KSS

XXV. vol. kraj - Lipt. Sv. Mikuláš

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 6.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., kontr. 2LP, kontr. 5LP, soc. pol. a zahr.ISP (příhlásit)