Bohumil Doubek

Narozen: v roce 1920

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOUBEK Bohumil

KSČ

XV. vol. kraj - Brno

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 8.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat., úsp. kom. (náhr.) a zahr.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 19. VI. 1952;

64, 20. VI. 1952; 4.

Jeho nástupce Jan Pestr.ISP (příhlásit)