PHDr. Julius Dolanský

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DOLANSKÝ Julius, PhDr.

SD-KSČ

I. vol. kraj - Praha

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 13.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. kult.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 68

(zákon, jímž se mění předpisy o státní péči osvětové a o veřejných knihovnách obecních).

10, 20. VII. 1948; 45.

kult. výb. zpr. t. 250 (za Dr Valoucha).

(zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací).

28, 24. III. 1949; 4.

doslov 21.

kult. výb. zpr. t. 335

(zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport).

34, 14. VII. 1949; 3.

kult. a úst.-práv. výb. zpr. t. 453

(zákon o vysokých školách).

45, 18. V. 1950; 3.

úst.-práv. a kult. výb. zpr. t. 738

(zákon o právu autorském)

(autorský zákon).

80, 22. XII. 1953; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31. X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XII. 1951; 125.ISP (příhlásit)