Josef Borůvka

Narozen: v roce 1911
Zemřel: v roce 1979

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

BORŮVKA Josef

KSČ

120 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS

Předseda zemědělského výboru.

2, 12. 7. 1960; 126.

Členem předsednictva NS zvolen doplňovací volbou.

2, 12. 7. 1960; 126.

Zpravodajem:

předsednictva NS

(o přičlenění Státní arbitráže ČSSR k předsednictvu vlády, 9-P)

P 17, 9. 8. 1961.

(o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, t. 86).

13, 29. 3. 1962; 47, 71.

(o organizaci řízení zemědělství, t. 120)

19, 12. 4. 1963; 5, 48.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 93.

k zprávě vlády podle čl. 41 odst. 1 ústavy o plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR v roce 1960.

7, 17. 4. 1961; 87.

k výkladu předsedy Státní plánovací komise o stávající situaci v národním hospodářství a předpokladech pro sestavení ročního hospodářského plánu na rok 1962.

10, 30. 11. 1961; 133.

o rozpočtovém zákonu na rok 1963 (t. 117).

17, 25. 1. 1963; 103.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 114.

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 39.

Dotaz:

o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav (t. 94).

15, 5. 7. 1962; 45.

o Státní plánovací komisi.

20, 9. 7. 1963; 30.ISP (příhlásit)