Vladimír Varmuža

Narozen: v roce 1915

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

VARMUŽA Vladimír

KSČ

147 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajem:

výb. pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona o vnitrozemské plavbě, t. 159.

23, 31. 1. 1964; 166.ISP (příhlásit)