Jaromír Rajtora

Narozen: v roce 1905

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

RAJTORA Jaromír

KSČ

88 (Severočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960, 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy ČSSR.

1, 9. 7. 1960; 27.

Členem zemědělského výboru.

Zpravodajem:

zemědělský, zdravotní a ústně právní k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (t. 184).

25, 25. 3. 1964; 17.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona o rozvoji rostlinné výroby (t. 148).

25, 25. 3. 1964; 53.ISP (příhlásit)