František Krajčír

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KRAJČÍR František

KSČ

117 (Východočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 6.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Jmenován ministrem zahraničního obchodu.

2, 12. 7. 1960; 129.

Zproštěn funkce ministra zahraničního obchodu a jmenován místopředsedou vlády 5. 1. 1963.ISP (příhlásit)