Bedřich Kozelka

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1970

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KOZELKA Bedřich

KSČ

43 (Středočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 11.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 26.

k vl. n. Protokol o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943, podepsaný v Moskvě dne 27. listopadu 1963 (t. 160).

22, 4. 12. 1963; 23.ISP (příhlásit)