Svatoslava Kernerová

Narozena: v roce 1916

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

KERNEROVÁ Svatoslava

KSČ

106 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 8.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem kulturního výboru.

Zpravodajem:

Zdrav., zeměděl., prům., kult. a úst. práv. (t. 29).

(Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání)

(Školský zákon).

5, 15. 12. 1960; 7.ISP (příhlásit)