Ing. Miluše Goppoldová

Narozena: v roce 1928

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

GOPPOLDOVÁ Miluše, inž.

KSČ

103 (Severočeský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. 7. 1960; 39.

Členem dočasného výboru pro projednání iniciativního návrhu zákona o jednacím a pracovním řádu NS.

Členem výboru pro plán a rozpočet.

Zpravodajka:

(výb. průmyslového, zeměd., úst. práv. a pro plán a rozp.) k vl. návrhu hosp. zákoníku (t. 188).

26, 4. 6. 1964; 66.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (t. 21).

4, 16. 11. 1960; 69.

rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78).

12, 22. 2. 1962; 63.

o vl. n. zák. o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně (t. 123).

20, 9. 7. 1963; 61.

o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1964 (t. 171).

23, 30. 1. 1964; 85.ISP (příhlásit)