František Dudač

Narozen: v roce 1916
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

DUDAČ František

KSČ

22 (Hl. m. Praha)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem průmyslového výboru.

Zemřel 30. března 1963.

19, 12. 4. 1963; 3.

Řeč v rozpravě:

zprávě presidenta republiky, vedoucího čs. delegace, z jednání XV. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů.

3, 24. 10. 1960; 54.

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 117.ISP (příhlásit)