Jozef Škula

Narozen: v roce 1923

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

ŠKULA Jozef

SS

222 /Západoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zdravotního

1, 23. 6. 1964; 31.

Členem výboru mandátového a imunitního

23, 25. 4. 1968; 182.

Řeč v rozpravě:

k vl. n. zákona o péči o zdraví lidu /t. 52/

10, 17. 3. 1966; 297.

k vl. n. zákona o některých opatřeních k ochraně ovzduší /t. 105/

k prohlášení vlády ke vzniklé situaci a k nezbytně naléhavým opatřením

26, 13. 9. 1968; 56.ISP (příhlásit)