Leopold Hofman

Narozen: v roce 1913
Zemřel: v roce 1990

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

HOFMAN Leopold

KSČ

57 /Jihočeský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru zahraničního

1, 23. 6. 1964; 27.

Uvolněn z funkce člena výboru zahraničního

23, 25. 4. 1968; 182.

Předseda výbor branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 32.

Řeč v rozpravě:

k vládnímu návrhu zákona, kterým se vylučuje promlčení trestního stíhání nejzávažnějších trestných činů proti míru, válečných trestných činů a trestných činů proti lidskosti, spáchaných ve prospěch nebo ve službách okupantů a zpráva výboru ústavně právního /t. 11/

2, 24. 9. 1964; 80.

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství a státním rozpočtu na rok 1966 /t. 67/

9, 18. 12. 1965; 89.

k vládnímu návrhu zákona o národních výborech /t. 122/ a společné zprávě výborů ústavně právního, pro národní výbory, rozpočtového, průmyslového, pro spotřební průmysl, investičního, zemědělského, kulturního a zdravotního /t. 132/

16, 28. - 30. 6. 1967; 84.

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních /t. 233/

29, 18. 12. 1968; 52.ISP (příhlásit)