Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

30.08.2018   Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček pozval dne 30. 8. 2018 k neformálnímu setkání vedoucí velvyslanectví a generálních konzulátů, kteří hájí zájmy naší země v zahraničí. Při této výjimečné příležitosti pronesl v prostorách Státních aktů Poslanecké sněmovny svůj projev:

Vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci,

jsem rád, že jsem vás mohl pozvat do Poslanecké sněmovny a že se ve Vašem programu každoroční pražské porady našel čas pro toto setkání. Jak jsem byl informován, je to po mnoha letech poprvé.

Pro mne je tedy toto setkání premiérou, i když jsem se s některými z vás na zahraničních cestách nebo při doprovodu návštěv u nás v ČR již setkal. Děkuji vám a vašim týmům na velvyslanectvích a generálních konzulátech za práci, o které jsem se mohl přesvědčit, že ji vykonáváte velmi profesionálně.

Ačkoliv prioritou mojí práce v Poslanecké sněmovně je domácí politika, roli Parlamentu a jeho reprezentace v zahraničních vztazích přikládám velký význam.

Určitě se shodneme na tom, že naším zájmem je, aby byla Česká republika stabilním, dlouhodobě prosperujícím státem, aby byla státem, který je v zahraničních vztazích schopen svoje zájmy definovat, získat pro ně spojence a lépe je tak obhájit. Abychom byli zemí, která při vědomí našich možností, velikosti a zakotvení v Evropě je státem schopným svým občanům garantovat svobodu, prosperitu a bezpečnost.

Je vaší každodenní prací v diplomacii, jak tyto cíle realizovat a jak nejlépe prosazovat politiku vlády a jednotlivých ministrů, podpořit naše podniky a ekonomické zájmy země a v konzulární službě zajistit servis našim občanům, kteří se ocitnou v těžkostech.

Z pohledu mého a Poslanecké sněmovny jsem od počátku svého funkčního období nastavil s vládou, která ještě neměla důvěru, a s prezidentem republiky tyto priority pro parlamentní diplomacii:

  1. aktivní péče a rozvoj dobrých vztahů se sousedy,
  2. Evropská unie,
  3. renesance poněkud zanedbaných vztahů s šéfy parlamentů mimoevropských zemí.

ad 1 – Navštívil jsem všechny sousední země a velmi pečlivě se zabýváme s kolegy tím, jak posílit parlamentní dimenzi Visegrádské spolupráce. Budeme chtít pro eurounijní agendy klíčové parlamentní výbory více propojit a vždy jednou za předsednictví ve V4 svolat tzv. Parlamentní radu V4, která by sledovala konkrétní cíle a priority v EU. V příštím období půjde nejen o migraci, ale také o evropský rozpočet, aby se nám podařilo ve střední Evropě dosáhnout průměrné životní úrovně jako v ostatních státech EU. Zhruba v této době se staneme nettoplátci a nebudeme mít v EU Velkou Británii. Chceme proto zabránit prohlubování nedůvěry mezi starými a novými členskými státy a pro naši politiku získávat některou z významných zemí EU. Proto se z mé iniciativy sejde V4 s Francií a s Německem. Velmi úspěšný Slavkovský formát premiérů (CZ-SK-AT) rozšíříme o předsedy parlamentů a sejdeme se poprvé počátkem října v Kroměříži.

ad 2 – Evropskou politiku považuji do značné míry za vnitřní politiku. Nikde lépe si neuvědomíte, do jaké míry je zvnitřněním EU-politiky realitou, než u nás ve Sněmovně, když implementujeme evropskou legislativu. Co chceme do budoucna zlepšit: Parlament nemusí být podle Lisabonské smlouvy jen kontrolorem proporcionality a subsidiarity. Víte, že k tomu, abychom to či ono zastavili, máme 8 týdnů, navíc musíme najít spojence do kvalifikované většiny. Zatím se to žádnému parlamentu členského státu nedaří. Mnohem více proto chceme vsadit na systematickou a koncepční práci s podstatnými dokumenty EU včas, abychom byli schopni společně s vládou v Evropské radě nebo v Komisi věci ovlivnit ve prospěch našich zájmů. K tomu je velmi důležité znát kvalifikovaný pohled jednotlivých parlamentních výborů, protože tam se rodí naše pozice, které mají reálný demokratický základ a potenciál najít s vaší pomocí spojence, případně včas zjistit, kde jsou naše zájmy rozběžné či protichůdné a kde pro ně podporu nezískáme. Ustanovil jsem proto Sbor předsedů výborů, kde vedle klasického setkávání politických grémií, tvořeného šéfy poslaneckých klubů, budeme moci k evropským otázkám zaujmout včas kvalifikovanou pozici.

ad 3 - Během mého funkčního období se chci zaměřit na důležité či perspektivní země, kde dříve parlamentní dimenze pokulhávala nebo nebyla vidět vůbec. Návštěvou šéfa amerického Kongresu a mojí návštěvou v USA jsme nastavili nadstandardní vztahy. Pomohla nám historie, kterou ve 100. roce naší státnosti s USA sdílíme, ale i společná témata, která jsou vysoce aktuální – cla, tarify a zásadní diskuze o podílu na kolektivní bezpečnosti v rámci NATO. Navštívil jsem Japonsko a chystám návštěvu Kanady, záleží mi na zachování komunikace s Ruskem, připravuji návštěvu. Výhledově, možná po volbách - na Ukrajinu a v rozumném a přínosném uspořádání uvažuji o návštěvě Číny. Do dalších mimoevropských zemí chystám 2 – 3 cesty ročně, s maximálním důrazem na přínos pro naše zájmy.

Pro přípravu cest je důležitá moje komunikace s dalšími ústavními činiteli a také s vámi. I pro budoucí koncept cest výborů je důležitá vzájemná komunikace a návrhy od vás. Do příštího roku chystám jako předseda Organizačního výboru diskuzi nad cestami výborů a chci se jejich zaměření, významu i v některých případech reciprocitě věnovat zevrubněji.

Poslanecká sněmovna je vděčným adresátem vašeho zpravodajství, zejména má-li přímý vztah k tématům projednávaným u nás. Nezapomeňte proto ve vašem zpravodajství na Poslaneckou sněmovnu a její výbory.

Přeji vám, ať se vám náročná služba ve prospěch našich zájmů, v často nelehkých podmínkách ve světě daří a budu se těšit na spolupráci s vámi.

Poznámka: platí mluvené slovo


Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)
Předseda Sněmovny promluvil k vedoucím zastupitelských úřadů (30. 8. 2018)

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)