Projevy, zdravice, tiskové zprávy, program

7.06.2018   Tři z "osmi statečných" u předsedy Sněmovny Radka Vondráčka

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček 7. června přijal v prostorách své kanceláře tři členy "osmi statečných“: Pavla Litvinova, Taťánu Bajevovou a Viktora Fajnberga. Skupina, pro niž se vžilo označení "osm statečných", měla odvahu na moskevském Rudém náměstí 25. srpna 1968 uspořádat demonstraci pod heslem „Za naši a vaši svobodu“ na protest proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Při příležitosti 50. výročí Pražského jara jim ministr zahraničních věcí ČR udělí vyznamenání Gratias agit.

Radek Vondráček předal milým hostům pamětní medaile, poté okomentoval historické souvislosti: "Varšavská smlouva byla pravděpodobně jediným paktem v moderních dějinách lidstva, který napadal svoje vlastní členské státy. Narodil jsem se v Československu až po invazi vojsk, v době jejich "dočasného pobytu", který skončil až po kolapsu komunistických režimů a Sovětského svazu. Invazí do Československa se sovětský režim historicky zkompromitoval. Odvaha "osmi statečných" ukázala, že jsou lidé, kteří se nesmířili se systémem, komunismus u nich nedokázal vymazat odvahu ke svobodnému myšlení a k solidaritě. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat za to, co učinili pro naši svobodu a pro rychlejší pád komunismu v Evropě." 


Tři z
Tři z
Tři z
Tři z
Tři z

Mgr. Radek Vondráček


Mgr. Radek Vondráček


ISP (příhlásit)