Předávání obecních symbolů, 13. 4. 2011

Miroslava Němcová

Narozena: 17. 11. 1952

Volební kraj: Vysočina
Zvolena na kandidátce: ODS

Žerotín, okres Louny

Území obce Žerotín o rozloze 1120 ha leží na jihovýchodním okraji Ústeckého kraje, na hranici se Středočeským krajem. Obec má 190 trvale žijících obyvatel s výraznějším podílem rekreace, kterou nepředstavují pouze rekreační chalupy, ale i chatová zástavba. Severním okrajem území prochází silnice R7 Chomutov - Praha. Značná část katastru obce je součástí Přírodního parku Džbán.

Základní list vlajky je tvořen dvěma svislými pruhy o stejné šířce, bílý žerďový a zelený vlající.


Žerotín

Znak obce

 Stříbrno-zeleně polcený štít, vpravo vyniká půl černé orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem. Vlevo nahoře zkřížené zlatě hořící stříbrné svíce převázané zlatou stuhou, pod nimi stříbrná kvádrovaná kruhová studna.

Uděleno: 24.02.2011
Předáno: 12.03.2011

Vlajka obce

 List tvoří dva svislé pruhy, bílý a zelený. V bílém půl černé orlice se žlutou zbrojí, červeným jazykem a žlutým jetelovitě zakončeným perizoniem přiléhající k zelenému pruhu, v něm nahoře zkřížené žlutě hořící bílé svíce převázané žlutou stuhou, pod nimi bílá kvádrovaná kruhová studna. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Uděleno: 24.02.2011
Předáno: 12.03.2011ISP (příhlásit)