JUDr. Bedřich Steiner

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STEINER Bedřich, JUDr.

KSČ

VI. vol. kraj - Karl. Vary

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. bran., hosp. a kult.

Zpravodajem:

hosp. výb. zpr. t. 37

(zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku).

9, 19. VII. 1948; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část všeobecná státní správa (vnitřní a zahraniční).

24, 2. II. 1949; 42.ISP (příhlásit)