Jindřich Šnobl

Narozen: v roce 1903

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠNOBL Jindřich

KSČ

VII. vol. kraj - Ústí n. Lab.

Slib vykonal 1, 10. VI. 1948; 9.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. hosp., hosp. plán., kontr. 2LP a kontr. 5LP.

Vzdal se posl. mandátu přípisem ze dne 31. III. 1953.

74, 21. III. 1953; 4.

Jeho nástupce Anna Svarovská.

Zpravodajem:

úst.-práv. a hosp. výb. zpr. t. 622

(zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech).

63, 28. 3. 1952; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu) (t. 122).

16, 26. X. 1948; 38.

o státním rozpočtu pro rok 1949 (t. 207), část hospodářská.

23, 1. II. 1949; 41.

o státním rozpočtu na rok 1951 (t. 566) a o státním závěrečném účtu za rok 1949 (t. 565).

53, 20. III. 1951; 70.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 26. III. 1952; 156.ISP (příhlásit)