Ján Mockovčiak

Narozen: v roce 1910

Seznam činností

Národní shromáždění Československé socialistické republiky

Záznam jmenného rejstříku

MOCKOVČIAK Ján

KSS

279 /Východoslovenský/

Slib vykonal 1, 23. 6. 1964; 6.

Volba ověřena 1, 24. 6. 1964; 83.

Členem výboru pro plán a rozpočet

1, 23. 6. 1964; 28.

Členem výboru branného a bezpečnostního

22, 18. 4. 1968; 34.

Zpravodajem:

/výb. pro plán a rozpočet/

k vl. n. usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet za rok 1963

2, 25. 9. 1964; 95.

Řeč v rozpravě:

k návrhu předsednictva NS na vydání zákona o jednacím a pracovním řádu NS /t. 10/

2, 24. 9. 1964; 57.

k zprávě ÚKLK o výstavbě a činnosti soustavy orgánů lidové kontroly vletech 1963 - 1967

14, 5. 4. 1967; 93.

Interpelace, dotazy a náměty:

vytvoření podmínek na uznání města Bratislavy hlavním městem Slovenska

19, 27. 2. 1968; 33.ISP (příhlásit)