Jiří Hájek

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÁJEK Jiří, JUDr.

SD - KSČ

XVI. vol. kraj - Olomouc

Slib vykonal 6, 17. VI. 1948; 2.

Volba verifikována 21, 22. XII. 1948; 5.

Byl členem výb. inkompat. (II. náhr.), kult. a zahr.

Po sloučení SD s KSČ vstoupil do klubu poslanců KSČ 30. VI. 1948.

8, 30. VI. 1948; 11.

Zvolen pořadatelem Národního shromáždění.

1, 10. VI. 1948; 19.

Volbu přijal. 8, 30. VI. 1948; 3.

Zvolen členem předsednictva Národního shromáždění.

67, 30. X. 1952; 144.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

(mezinárodní smlouvy s Norskem, Dánskem, Švýcarskem, Polskem, Španělskem, Jugoslavií, Řeckem, Australií, Bulharskem a Spojenými státy venezuelskými).

10, 20. VII. 1948; 60.

zahr. výb. zpr. t. 334

(Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsána v Helsinki 6. V. 1949).

33, 13. VII. 1949; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu na ochranu lidově demokratické republiky (t. 103) a zákonu o státním soudu (t. 102).

13, 6. X. 1948; 31.

o prohlášení předsedy vlády A. Zápotockého z 31, X. 1951 o programu vlády.

58, 1. XI. 1951; 97.

o státním rozpočtu na rok 1952 (t. 619).

62, 24. III. 1952; 54.

o státním rozpočtu na rok 1954 (t. 753).

83, 10. III. 1954; 46.ISP (příhlásit)