Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
348/2005Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1
378/2005Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)2
412/2005Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
413/2005Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
444/2005Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
57/2006Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem1
108/2006Zákon o sociálních službách2
109/2006Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách1
110/2006Zákon o životním a existenčním minimu3
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi7
137/2006Zákon o veřejných zakázkách1
159/2006Zákon o střetu zájmů3
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)4
183/2006Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1
186/2006Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění2
187/2006Zákon o nemocenském pojištění4
230/2006Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
245/2006Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů1
262/2006Zákon zákoník práce7
264/2006Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce1

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)