Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
669/1919Zákon o vedení státního hospodářství v době od 1.ledna do 29.února 19201
672/1919Nařízení vlády republiky Československé o příročí pro živnostníky válkou poškozené.1
19/1920Nařízení, jímž se vydávají další předpisy prováděcí k zákonu z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků1
24/1920Nařízení o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů k soupisu nepřihlášených1
42/1920Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb.z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové1
51/1920Nařízení, kterým se prodlužuje lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů1
63/1920Nařízení o stažení bankovek 50korunových1
107/1920Nařízení o vydání státovek na deset korun československých1
146/1920Nařízení, jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích1
151/1920Nařízení vlády Republiky československé jímž se provádí zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům1
152/1920Nařízení vlády republiky Československé, jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice podle mírových smluv1
182/1920Nařízení, jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků1
298/1920Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 15. července 1919, čís. 412 Sb. z.a n., o povinném očkování proti neštovicím1
336/1920Nařízení, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku1
349/1920Nařízení k provedení zákonů upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol1
357/1920Nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických1
367/1920Nařízení o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách1
393/1920Nařízení o příročí pro živnostníky válkou poškozené1
422/1920Nařízení, kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a. n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách, nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 359 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku,1
427/1920Nařízení o označení cenných papírů dovezených z ciziny1

<<5678910111213>>ISP (příhlásit)