Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
351/2011Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
375/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
420/2011Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim1
428/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření2
456/2011Zákon o Finanční správě České republiky1
457/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky2
458/2011Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů2
466/2011Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony1
471/2011Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
17/2012Zákon o Celní správě České republiky1
55/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1
89/2012Zákon občanský zákoník2
165/2012Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů1
201/2012Zákon o ochraně ovzduší2
275/2012Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)2
396/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
397/2012Zákon o pojistném na důchodové spoření1
399/2012Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření2
405/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.1
428/2012Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)1

<<5678910>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)