Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
412/2005Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
444/2005Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
57/2006Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem1
108/2006Zákon o sociálních službách2
110/2006Zákon o životním a existenčním minimu2
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi7
137/2006Zákon o veřejných zakázkách1
159/2006Zákon o střetu zájmů2
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)4
183/2006Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)1
186/2006Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění2
187/2006Zákon o nemocenském pojištění3
230/2006Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
245/2006Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů1
262/2006Zákon zákoník práce7
322/2006Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících1
340/2006Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
261/2007Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů2
270/2007Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
296/2007Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím2

<<456789101112>>ISP (příhlásit)