Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
428/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření2
456/2011Zákon o Finanční správě České republiky1
457/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky2
458/2011Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů2
466/2011Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony1
471/2011Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
17/2012Zákon o Celní správě České republiky1
55/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1
89/2012Zákon občanský zákoník1
165/2012Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů1
201/2012Zákon o ochraně ovzduší2
275/2012Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)2
396/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
397/2012Zákon o pojistném na důchodové spoření1
399/2012Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření2
405/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.1
500/2012Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů2
503/2012Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů3
70/2013Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů3
164/2013Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů1

<<456789>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)