Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
557/1919Nařízení vlády republiky Československé o částech okresů Rábského, Nového města p.Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích.1
573/1919Nařízení vlády republiky Československé o stažení bankovek stokorunových.1
592/1919Zákon o zabírání bytův obcemi1
593/1919Zákon o ochraně drobných zemědělských pachtýřů1
594/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech.1
599/1919Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, č. 155 Sb.z. a n., o prozatímní úpravě notářství1
605/1919Zákon, jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky Československé1
608/1919Zákon o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických1
612/1919Nařízení vlády republiky Československé, kterým zachovává se v platnosti nařízení ministerstva vnitra ze dne 6. července 1914, č. 143 ř. z., o zařadění podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských.1
617/1919Zákon, jímž se mění ustanovení o dani důchodové a stanoví přirážky válečné ku přímým daním za léta 1919 a 19201
620/1919Zákon, jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č. 138 ř.z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských1
621/1919Zákon, kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís. 8 Sb.z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné1
626/1919Nařízení vlády republiky Československé, kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů.1
631/1919Zákon, kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání1
639/1919Nařízení vlády republiky Československé o stažení bankovek tisícikorunových.1
649/1919Zákon, jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců1
655/1919Zákon, kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru zřízenců v kovodělném průmyslu1
656/1919Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 18. listopadu 1919, č. 621 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné.1
665/1919Nařízení vlády republiky Československé, kterým se upravuje zařazení horních podniků do tříd nebezpečenských.1
668/1919Zákon, kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně1

<<456789101112>>ISP (příhlásit)