Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
374/2015Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu3
388/2015Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů1
65/2016Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 218/2014 Sb., o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu1
112/2016Zákon o evidenci tržeb8
134/2016Zákon o zadávání veřejných zakázek4
137/2016Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
178/2016Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů2
186/2016Zákon o hazardních hrách4
187/2016Zákon o dani z hazardních her3
191/2016Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)1
222/2016Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)2
223/2016Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě3
242/2016Zákon celní zákon2
250/2016Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich5
251/2016Zákon o některých přestupcích5
257/2016Zákon o spotřebitelském úvěru3
295/2016Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů1
300/2016Zákon o centrální evidenci účtů1
301/2016Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů1
445/2016Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky1

<<575859606162>>ISP (příhlásit)