Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
382/1919Zákon o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni1
389/1919Nařízení vlády republiky Československé ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n.,o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.1
390/1919Zákon o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhův a do stavu sluhů po rozumu článku II. zákona z 25.září 1908, č.204 ř.z.1
398/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž část pravomoci zemského výboru slezského přejímá správa státní.1
408/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.1
412/1919Zákon o povinném očkování proti neštovicím1
416/1919Nařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůtz pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.1
417/1919Zákon o vstupu československého státu v záruční /garanční/ poměr u místních drah garantovaných státem1
437/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklávách.1
443/1919Zákon, jímž upravují se služební poměry úředníků při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku1
444/1919Zákon, jímž mění se některá ustanovení zákona ze dne 3. října 1907, čís. 63 z.z., pro Čechy o služebních poměrech okresních úředníků v Čechách1
446/1919Zákon, jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek1
453/1919Zákon, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 16 ř.z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů1
454/1919Zákon, kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11. června 1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb.z. a n.1
455/1919Zákon, kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a občanských /měšťanských/ v republice Československé1
456/1919Zákon, jímž se mění ustanovení par. 1 nařízení veškerého ministerstva ze dne 22. listopadu 1908, č. 234 ř.z., o zařadění sluhů při jmenování podůředníky1
457/1919Zákon o připočtení válečných let státním zaměstnancům1
458/1919Zákon, kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová1
459/1919Zákon, jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně do 60,000.000 lir1
462/1919Zákon o propůjčování míst legionářům1

<<2345678910>>ISP (příhlásit)