Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
55/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1
89/2012Zákon občanský zákoník12
90/2012Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)2
91/2012Zákon o mezinárodním právu soukromém1
142/2012Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů1
165/2012Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů1
201/2012Zákon o ochraně ovzduší4
275/2012Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)6
328/2012Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělskéhointervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.1
383/2012Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů1
396/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
397/2012Zákon o pojistném na důchodové spoření1
399/2012Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření2
405/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.1
428/2012Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)1
451/2012Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů1
500/2012Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů2
503/2012Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů5
70/2013Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů3
104/2013Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních5

<<555657585960616263>>ISP (příhlásit)