Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
375/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě4
380/2011Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu1
418/2011Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim2
420/2011Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim1
427/2011Zákon o doplňkovém penzijním spoření2
428/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření2
440/2011Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů1
444/2011Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů1
456/2011Zákon o Finanční správě České republiky5
457/2011Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky2
458/2011Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů2
466/2011Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony1
468/2011Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
471/2011Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
17/2012Zákon o Celní správě České republiky5
55/2012Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů1
89/2012Zákon občanský zákoník12
90/2012Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)2
91/2012Zákon o mezinárodním právu soukromém1
142/2012Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů1

<<545556575859606162>>ISP (příhlásit)