Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů2
364/2000Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů2
117/2001Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)2
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů3
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů3
449/2001Zákon o myslivosti1
491/2001Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů2
3/2002Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)1
198/2002Zákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)2
320/2002Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
62/2003Zákon ze dne 18. 2. 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů1
353/2003Zákon o spotřebních daních1
361/2003Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů2
420/2003Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony1
440/2003Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů1
22/2004Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů1
96/2004Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)1
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty3
435/2004Zákon o zaměstnanosti1
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)2

<<123456789>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)