Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
513/1991Obchodní zákoník1
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů2
563/1991Zákon o účetnictví2
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení4
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny1
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků1
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí2
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)3
523/1992Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky1
555/1992Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky1
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů16
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění3
593/1992Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů1
1/1993Ústava České republiky5
2/1993Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky1
6/1993Zákon České národní rady o České národní bance2
12/1993Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí1
13/1993Celní zákon1

<<123456789>>ISP (příhlásit)