Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
188/1919Zákon, jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku1
200/1919Nařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nepracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.1
201/1919Nařízení vlády republiky československé o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů.1
203/1919Zákon jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd1
204/1919Zákon, jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v tzv. pevnostním obvodu města Hradce Králové1
205/1919Zákon, jímž se mění § 48 říšského zákona o školách obecných1
207/1919Zákon, kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků1
209/1919Zákon, kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze1
212/1919Zákon, jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko1
217/1919Nařízení vlády republiky Československé o sestavení likvidační bilance.1
238/1919Nařízení vlády republiky Československé o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.1
246/1919Nařízení vlády republiky Československé o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.1
249/1919Zákon o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných technických sil do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd1
250/1919Zákon, kterým se zrušují zákony o certifikatistech1
251/1919Zákon, jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce1
252/1919Zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů1
259/1919Zákon, kterým se povoluje státním zaměstnancům (zaměstnaným ve státních podnicích a fondech) mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí 19191
260/1919Zákon, kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti1
261/1919Zákon o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských1
262/1919Zákon o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní1

<<1234567>>ISP (příhlásit)