Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
217/1919Nařízení vlády republiky Československé o sestavení likvidační bilance.1
238/1919Nařízení vlády republiky Československé o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud.1
246/1919Nařízení vlády republiky Československé o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva financí, dále o převzetí a vyúčtování lombardu a pokladničních poukázek, vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky.1
283/1919Nařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek.1
285/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se mění čl. 11. nařízení ze dne 4.3.1919, č. 110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů.1
311/1919Nařízení vlády republiky Československé, jímž se mění nařízení ze dne 6.3.1919, č. 113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.1
339/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských.1
408/1919Nařízení vlády republiky Československé k provedení zákona ze dne 24. ledna 1919, č. 42 Sb. z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových.1
416/1919Nařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůtz pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.1
478/1919Nařízení vlády republiky Československé o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.1
488/1919Nařízení vlády republiky Československé o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb. z. a n.1
548/1919Nařízení vlády republiky Československé o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé.1
24/1920Nařízení o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů k soupisu nepřihlášených1
146/1920Nařízení, jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích1
349/1920Nařízení k provedení zákonů upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol1
427/1920Nařízení o označení cenných papírů dovezených z ciziny1
461/1920Nařízení, kterým se mění příloha k § 3 nařízení ze dne 17. října 1912, č. 204 ř. z., o výpočtu srážkové položky při vyměřování daně činžovní1
466/1920Nařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky1
467/1920Nařízení o uvolnění vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky1
485/1920Nařízení o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč1

<<1234567>>



ISP (příhlásit)