Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
126/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu a označení cenných papírů.1
129/1919Nařízení vlády republiky československé o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro.1
130/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís.113 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek.1
134/1919Zákon, jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud1
141/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz.1
142/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy.1
152/1919Zákon o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně1
153/1919Zákon jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické1
155/1919Zákon, jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z.ř. č. 75 a čl.zák. XXXV: 1874 a VII: 18861
156/1919Zákon, kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční1
167/1919Nařízení vlády republiky československé o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých.1
168/1919Nařízení vlády republiky československé, jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů.1
169/1919Zákon, kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb.z. a n., o přísaze vojsk československých1
170/1919Zákon, jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných1
175/1919Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu1
182/1919Zákon o změnách a doplnění některých ustanovení o zdanění lihu1
184/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného.1
185/1919Nařízení vlády republiky československé o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních.1
186/1919Zákon, jímž se vláda zmocňuje uzavřít úvěr do 179,000.000 dolarů1
187/1919Zákon, jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb.z. a n.1

<<123456>>ISP (příhlásit)