Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
480/2004Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)1
499/2004Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů1
500/2004Zákon správní řád1
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)5
563/2004Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů1
626/2004Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování1
627/2004Zákon o evropské společnosti1
634/2004Zákon o správních poplatcích13
669/2004Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
127/2005Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
178/2005Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)1
179/2005Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky2
180/2005Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)1
251/2005Zákon o inspekci práce1
289/2005Zákon o Vojenském zpravodajství1
341/2005Zákon o veřejných výzkumných institucích1
342/2005Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích2
348/2005Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů1
378/2005Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)2
412/2005Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1

<<8910111213141516>>ISP (příhlásit)