Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
11/1985Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
133/1985Zákon České národní rady o požární ochraně1
61/1988Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě2
184/1990Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1
526/1990Zákon o cenách1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích2
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání1
92/1991Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby1
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany1
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen1
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)7
483/1991Zákon České národní rady o České televizi1
513/1991Obchodní zákoník1
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů2
563/1991Zákon o účetnictví2
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení8
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny2
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků1

<<8910111213141516>>ISP (příhlásit)