Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
374/2015Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu2
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
134/2016Zákon o zadávání veřejných zakázek1
223/2016Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě1
250/2016Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3
251/2016Zákon o některých přestupcích3
295/2016Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů1
65/2017Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek1
101/2017Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
183/2017Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích3
259/2017Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
310/2017Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1

<<89101112ISP (příhlásit)