Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
503/2012Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů3
70/2013Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů3
104/2013Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních2
164/2013Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů1
277/2013Zákon o směnárenské činnosti1
304/2013Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob1
307/2013Zákon o povinném značení lihu1
311/2013Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů1
340/2013Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí2
181/2014Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)1
234/2014Zákon o státní službě3
261/2014Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu1
123/2015Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti1
131/2015Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
340/2015Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)1
374/2015Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu2
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
134/2016Zákon o zadávání veřejných zakázek1
223/2016Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě1
250/2016Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich3

<<789101112>>ISP (příhlásit)