Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
8/1922Nařízení o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými1
9/1922Nařízení, kterým se pozměňují ustanovení §§ 11 a 13 nařízení ze dne 18. května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaoptařovacích platů hornických1
49/1922Nařízení o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec1
112/1922Nařízení o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní u státních politických a policejních úřadů1
151/1922Nařízení, jímž stanoví se lhůta k uplatnění, resp. obnově práv ze živnostenského vlastnictví dle zákonů ze dne 27. května 1919, č. 305, ze dne 24. července 1919, č. 469 a č. 471, a ze dne 30. června 1921, č. 259 a č. 261 Sb. z. a n.1
161/1922Nařízení o stažení státovek 500korunových československých1
163/1922Nařízení, kterým se organisuje revisní služba v ministerstvu financí, zařazují se úředníci této služby do skupin časového postupu a stanoví se jejich úřední tituly1
202/1922Nařízení, jímž se pozměňuje, po případě doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n., a nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. prosince 1920 č. 12 Sb. z. a n. z roku 19211
203/1922Nařízení, jímž se mění některá ustanovení nařízení veškerého ministerstva ze dne 25.ledna 1914, č. 21 ř.z., a zrušuje nařízení veškerého ministerstva ze dne 23. března 1918, č. 111 ř.z.1
320/1922Nařízení o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 19191
247/1924Vládní nařízení o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 19191
136/1925Vládní nařízení, jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku1
233/1934Vládní nařízení, kterým se stanoví výjimka z ustanovení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)11
99/1963Občanský soudní řád11
40/1964Občanský zákoník1
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících1
37/1967Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1
76/1976Zákon o ražbě československých dukátů1

<<789101112131415>>ISP (příhlásit)