Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
300/2008Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů2
476/2008Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů2
40/2009Zákon trestní zákoník3
41/2009Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku1
52/2009Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony1
93/2009Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)1
215/2009Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů1
223/2009Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb1
227/2009Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
277/2009Zákon o pojišťovnictví2
278/2009Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví1
280/2009Zákon daňový řád4
281/2009Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
416/2009Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury2
118/2010Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů1
199/2010Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
402/2010Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
30/2011Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony1
73/2011Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů3
136/2011Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů1

<<789101112131415>>ISP (příhlásit)