Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů19
634/2004Zákon o správních poplatcích14
262/2006Zákon zákoník práce10
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)9
117/1995Zákon o státní sociální podpoře9
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty9
99/1963Občanský soudní řád8
112/2016Zákon o evidenci tržeb8
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců7
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi7
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)6
1/1993Ústava České republiky6
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů6
155/1995Zákon o důchodovém pojištění6
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů6
150/2002Zákon soudní řád správní6
187/2006Zákon o nemocenském pojištění6
280/2009Zákon daňový řád6
234/2014Zákon o státní službě6
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5

12345>>ISP (příhlásit)