Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů12
634/2004Zákon o správních poplatcích8
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi7
262/2006Zákon zákoník práce6
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)5
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
99/1963Občanský soudní řád4
1/1993Ústava České republiky4
117/1995Zákon o státní sociální podpoře4
77/1997Zákon o státním podniku4
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích4
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů4
182/2006Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)4
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)3
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení3
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů3
155/1995Zákon o důchodovém pojištění3
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců3
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů3

12345>>ISP (příhlásit)