Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů20
634/2004Zákon o správních poplatcích16
99/1963Občanský soudní řád11
262/2006Zákon zákoník práce11
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)10
117/1995Zákon o státní sociální podpoře10
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty9
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi9
187/2006Zákon o nemocenském pojištění9
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců8
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)8
112/2016Zákon o evidenci tržeb8
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)7
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení7
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů7
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)7
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů7
234/2014Zákon o státní službě7
1/1993Ústava České republiky6
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů6

12345>>ISP (příhlásit)