Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů7
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi5
262/2006Zákon zákoník práce5
77/1997Zákon o státním podniku4
117/1995Zákon o státní sociální podpoře3
155/1995Zákon o důchodovém pojištění3
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců3
219/2000Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích3
120/2001Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů3
185/2001Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů3
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty3
634/2004Zákon o správních poplatcích3
503/2012Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů3
70/2013Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů3
112/2016Zákon o evidenci tržeb3
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení2
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí2
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2
592/1992Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění2

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)