Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů15
634/2004Zákon o správních poplatcích10
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)8
262/2006Zákon zákoník práce8
99/1963Občanský soudní řád7
117/1995Zákon o státní sociální podpoře7
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi7
236/1995Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců6
1/1993Ústava České republiky5
155/1995Zákon o důchodovém pojištění5
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů5
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty5
234/2014Zákon o státní službě5
112/2016Zákon o evidenci tržeb5
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)4
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení4
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4
182/1993Zákon o Ústavním soudu4
40/1995Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů4
77/1997Zákon o státním podniku4

12345>>ISP (příhlásit)