Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích26
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů24
40/2009Zákon trestní zákoník16
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)14
99/1963Občanský soudní řád14
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů13
187/2006Zákon o nemocenském pojištění13
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)12
1/1993Ústava České republiky12
561/2004Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)12
262/2006Zákon zákoník práce12
117/1995Zákon o státní sociální podpoře11
155/1995Zákon o důchodovém pojištění11
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty11
89/2012Zákon občanský zákoník11
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení10
247/1995Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů10
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)10
131/2000Zákon o hlavním městě Praze10
127/2005Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)9

12345>>ISP (příhlásit)