Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)1
99/1963Občanský soudní řád1
40/1964Občanský zákoník1
76/1976Zákon o ražbě československých dukátů1
133/1985Zákon České národní rady o požární ochraně1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích1
163/1991Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany1
388/1991Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí1
424/1991Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)2
483/1991Zákon České národní rady o České televizi1
513/1991Obchodní zákoník1
549/1991Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů1
563/1991Zákon o účetnictví1
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení2
114/1992Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny1
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků1
338/1992Zákon České národní rady o dani z nemovitostí2
357/1992Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí2
358/1992Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)1

12345>>ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)