O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou

11. 4. 2017

Témata rozvoje vnitřního evropského trhu a problematiku čerpání evropských fondů členskými státy rozebírali členové výboru pro evropské záležitosti a zástupce Senátu PČR se členkou Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elźbietou Bieńkowskou.

 V debatě eurokomisařka Elźbieta Bieńkowská kladně zhodnotila hospodářský vývoj České republiky. Zvláště ocenila, že se náš stát snaží zkrátit úpadkové řízení a zlepšit podmínky pro začínající podniky. V České republice existuje podle ní dobrá životní úroveň, ale nízké ceny práce už v evropském měřítku ztrácejí atraktivitu. Za riziko pro evropskou ekonomiku označila vzmáhající se protekcionismus některých členských států. Za zásadní problém pokládá pomalé čerpání strukturálních fondů členskými státy Unie. Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík shodně označil pomalé čerpání fondů za slabinu naší ekonomiky a v té souvislosti odkázal na konferenci, která se 1. června má touto otázkou zabývat. Elźbieta Bieńkowská vidí potenciál v podpoře malých a středních podniků. Aktuálním tématem je podle ní další budování Evropské unie. „Překlenout mezeru mezí tím, co Evropská unie poskytuje, a tím, co od ní občané očekávají,“ shrnula obecný cíl současné evropské politiky Elźbieta Bieńkowská. Součástí tohoto postupu je i snaha zlepšit fungování evropských institucí a komunikaci se členskými státy. 

Mezi priority Elźbiety Bieńkowské v Evropské komisi patří obnovená strategie pro dokončení vnitřního trhu zboží a služeb, dosažení 20 % podílu průmyslu na unijním HDP do roku 2020 (z dnešních méně než 16 %), nalezení nových zdrojů hospodářského růstu a tvorby pracovních míst, podpora členských států v dosažení větší otevřenosti a účinnosti jejich obranných trhů a nastavení regulačních podmínek pro rozvoj vesmírných aplikací a projektů.

Se členkou Evropské komise Elźbietou Bieńkowskou probírali uvedená témata předseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Ondřej Benešík, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR Václav Hampl, místopředseda výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Josef Šenfeld a člen výboru pro evropské záležitosti PSP ČR Jan Zahradník.  

 O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou (11.04.2017) O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou (11.04.2017) O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou (11.04.2017) O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou (11.04.2017) O vyhlídkách evropského trhu s eurokomisařkou Elźbietou Bieńkowskou (11.04.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)