Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila konference k boji proti terorismu

28. 3. 2017

Dne 28. března 2017 se v ruském Petrohradu  uskutečnila konference k boji proti terorismu  pořádaná Meziparlamentním shromážděním členských zemí Společenství nezávislých států ve spolupráci s Parlamentním shromážděním Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). 

Konference se zaměřila především na otázky mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti, velký prostor ale věnovala i humanitárním aspektům, které se pojí s bojem proti terorismu. A právě v humanitárně zaměřené části plenární schůze vystoupila jako jedna z panelistů i poslankyně Ivana Dobešová, vedoucí  Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE.

Ve svém příspěvku zdůraznila, že dodržování lidských práv a právního státu musí být základem celosvětového boje proti terorismu. To vyžaduje rozvoj národních strategií boje proti terorismu, které by zabránily teroristickým činům, stíhaly osoby odpovědné za tyto trestné činy a prosazovaly a chránily lidská práva a právní stát.

„Jednotlivé země mohou zajistit humanitární přístup k boji proti terorismu tím, že přijmou opatření k nápravě podmínek, které vedou k šíření terorismu. Díky tomu již pak nebude potřeba zavést restriktivní politiku v důsledku teroristických útoků“, dodala Ivana Dobešová, která je zároveň místopředsedkyní Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky Parlamentního shromáždění OBSE.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jejíž počátky sahají do r. 1975, je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. První zasedání Parlamentního shromáždění, které se stalo významnou součástí této mezinárodní organizace, se konalo v Budapešti v r. 1992.Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila konference k boji proti terorismu (28.03.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila konference k boji proti terorismu (28.03.2017) Poslankyně Ivana Dobešová se zúčastnila konference k boji proti terorismu (28.03.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)