Program předsedy PS 14. března 2017

14. 3. 2017

Jmenování nového člena prezidia NKÚ (Poslanecká sněmovna)

Předání osvědčení novému poslanci (Poslanecká sněmovna)

Jednání s místopředsedy Poslanecké sněmovny

Politické grémium Poslanecké sněmovny

Setkání s vedoucím Kanceláře Národního shromáždění Korejské republiky (Poslanecká sněmovna)

Schůze Poslanecké sněmovny

Přijetí Chargé d´Affaire Spolkové republiky Německo (Poslanecká sněmovna)

 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)