Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě

9. 3. 2017

Další z pravidelných jednání předsedů parlamentů zemí Visegrádské skupiny se uskutečnilo 6. a 7. března ve Varšavě. Českou republiku zastupovali předsedové obou komor Jan Hamáček a Milan Štěch.

Účastníci summitu mluvili o dalším fungování Evropské unie s ohledem tzv. Brexit, a o tom, jak zastavit tendence směřující k dvourychlostní Evropě. „Je nezbytné naopak zabraňovat prohlubování rozdílů mezi jednotlivými zeměmi v rámci EU například tlakem na sbližování kvality a cen potravin na trzích členských zemí EU,“ uvedl předseda Sněmovny Jan Hamáček. Na tom se shodli i další účastníci schůzky. Zdůraznili také potřebu hlubší spolupráce při přijímání evropské legislativy a také důsledného uplatňování pravomocí parlamentů při kontrole evropské legislativy pomocí tzv. systému karet, kterými vnitrostátní parlamenty mohou vstupovat do rozhodovacího procesu na úrovni EU. Jednání se dotklo také otázky migrace a bezpečnosti, které na úrovni EU i V4 nepřestává být aktuální. Předseda Senátu Milan Štěch také zdůraznil: „Sociální stabilitu nemůžeme v budoucnu udržet levnou prací. Je naším úkolem zintenzivnit tlak na vyšší reálné mzdy, aby se životní úroveň v ČR i dalších zemích V4 přibližovala západním zemím. Jinak hrozí dvourychlostní unie, kterou nikdo z nás nechce.“ Předsedové parlamentů se shodli rovněž na potřebě sbližování jednotlivých institucí parlamentů, například knihoven, parlamentních institutů, ale také legislativních diskuzí a výměně stážistů mezi zeměmi. Tato výměna by měla přispět ke kulturnímu sbližování zemí V4. „Podporujeme snahy o prohlubování spolupráce mezi zeměmi V4, ale musí mít konkrétní výsledky. Například by mohlo jít o parlamentní stáže napříč zeměmi,“ uvedl Jan Hamáček.Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě (9.03.2017) Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě (9.03.2017) Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě (9.03.2017) Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě (9.03.2017) Předsedové parlamentních komor ze zemí V4 se setkali ve Varšavě (9.03.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)