Jednání poslankyně Ivany Dobešové s ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslavem Lajčákem

3. 3. 2017

Dne 2. března se v Bratislavě uskutečnilo jednání vedoucí Stálé delegace do Parlamentního shromáždění OBSE a místopředsedkyně Hlavního výboru PS OBSE pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky poslankyně Ivany Dobešové se slovenským ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí panem Miroslavem Lajčákem.

Hlavním tématem rozhovoru bylo prohloubení vzájemné spolupráce obou zemí při prosazování společných stanovisek v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) jak na exekutivní, tak na parlamentní úrovni; a také větší zastoupení obou zemí ve strukturách a orgánech této významné mezinárodní organizace.

Jedním z témat, které ČR i Slovensko vnímají velmi podobně, je přístup k řešení migrační krize. Poslankyně Dobešová i ministr Lajčák se shodli na tom, že migraci nelze vnímat pouze z pohledu lidských práv, což PS OBSE ve svých výborech často dělá, ale je zde i důležitá bezpečnostní dimenze, kterou nelze opomenout.

„Je potřeba důsledně rozlišovat mezi termínem uprchlík a ekonomický migrant a uvědomit si, že Česká republika i Slovensko byly vždy považovány za tranzitní, ne cílové země“ zmínila I. Dobešová v kontextu případného zavedení kvót, které by bylo pro naše země velmi necitlivé.

V této souvislosti poslankyně Dobešová, která je v rámci PS OBSE rovněž členkou Ad hoc výboru pro migraci, velmi ocenila koncept efektivní solidarity, jenž Slovensko představilo během svého předsednictví v Radě EU v roce 2016.

„K relokaci migrantů i k jejich přesidlování je potřeba přistupovat na dobrovolné bázi. Pojem solidarita se nedá zúžit pouze na otázku redistribuce migrantů, země mohou poskytovat i jinou pomoc zemím čelícím silnému migračnímu tlaku, např. finanční, materiální či expertní, což je i případ České republiky“ řekla I. Dobešová.

„Samozřejmě je potřeba pomáhat lidem v zemích zasažených ozbrojenými konflikty. Je ale také potřeba vyvinout úsilí při hledání diplomatických řešení těchto konfliktů  a vytvářet bezpečné zóny pro uprchlíky v zemích původu.“

Dalšími tématy zmíněnými v rozhovoru byly pravomoci členských států v rámci EU, otázka Brexitu a jeho dopadu na další fungování EU, a také spolupráce v rámci V4.

Poslankyně Dobešová  využila rovněž  setkání se slovenským ministrem zahraničí k požádání podpory pro Štefana Füleho, zvláštního zmocněnce MZV ČR pro OBSE a západní Balkán, který v současnosti kandiduje na pozici generálního tajemníka OBSE.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Slovenská republika bude OBSE předsedat v roce 2019.Jednání poslankyně Ivany Dobešové s ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslavem Lajčákem (3.03.2017) Jednání poslankyně Ivany Dobešové s ministrem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky Miroslavem Lajčákem (3.03.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)