Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni

28. 2. 2017

Ve dnech 23. – 24. února 2017 se uskutečnilo ve Vídni Zimní zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.  V rámci této významné mezinárodní akce se uskutečnilo zasedání Stálého výboru, jednání tří hlavních výborů a řada seminářů a doprovodných akcí.  Zimní zasedání dává každoročně příležitost pro parlamentáře z celého regionu OBSE k diskusi s čelními představiteli této organizace o důležitých tématech vztahujících se k závazkům a hodnotám OBSE. Během jednání se připravují hlavní rezoluce, které budou projednány na letním zasedání PS OBSE, které se uskuteční tento rok v  Bělorusku. Tématy letošního jednání byly například: "Nadnárodní bezpečnost v regionu OBSE: jak čelit terorizmu“ nebo „Ochrana lidských práv uprostřed narůstajícího populizmu“.  Samotné zasedání zahájil projev předsedkyně PS OBSE paní Christine Muttonen z Rakouska.

V rámci zasedání PS OBSE se uskutečnila i schůze Ad hoc výboru pro migraci. V průběhu zasedání Stálého výboru vystoupila Ivana Dobešová, vedoucí české delegace a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE. Ve svém vystoupení vysvětlila český postoj právě k problematice migrace.  Podle jejích slov nelze migrační krizi řešit pouze jako lidskoprávní záležitost. Jedná se především o bezpečnostní problém. Dlouhou dobu byl tento pohled podceňován a až četné teroristické útoky, uskutečněné v některých případech i příchozími migranty, ukázaly závažnost celé situace. Pomalá reakce na tyto hrozby umožnila posléze populistickým silám ujmout se iniciativy a získat značnou podporu společnosti nespokojené se stávající situací.

Z tohoto důvodu by mezinárodní společenství mělo udělat vše pro to, abychom znovu získali kontrolu nad mezinárodní migrací, která se stala celosvětovým problémem.

 Na okraj zasedání se poslankyně I. Dobešová, z titulu místopředsedkyně Hlavního výboru PS OBSE pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky, setkala také se zástupci Ukrainian World Congress a neziskové organizace Open Dialogue Foundation, se kterými projednala lidskoprávní otázky v regionu OBSE.

V průběhu jednání se rovněž uskutečnilo setkání poslanců a senátorů ze zemí V4, které tentokrát hostila předsednická země Polsko.  Spolupráce zemí Visegradské skupiny je v současné době velmi důležitá pro prosazení názorů členských států v měnícím se světe i Evropě.

Za ČR se zasedání zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Ivana Dobešová (vedoucí Stálé delegace a místopředsedkyně Hlavního výboru pro demokracii, lidská práva a humanitární otázky PS OBSE), dále posl. Zuzka Bebarová  Rujbrová, Marek Ženíšek, Ladislav Šincl a senátoři Jan Žaloudík, Jan Horník a Ladislav Václavec.

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni (28.02.2017) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni (28.02.2017) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni (28.02.2017) Česká parlamentní delegace se zúčastnila Zimního zasedání Parlamentního shromáždění OBSE ve Vídni (28.02.2017)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)