Seminář na téma: Změny v soustavě finančních úřadů a v daňové oblasti a jejich dopady na samosprávy a jejich obyvatele

28. 8. 2019

 Seminář na téma: Změny v soustavě finančních úřadů a v daňové oblasti a jejich dopady na samosprávy a jejich obyvatele

pod záštitou poslankyně Ing. Věry Kovářové

se uskuteční ve středu 28. srpna 2019 od 10:00 do 14:00 hod.

v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, Praha 1 – Malá Strana, místnost č. 106

Seminář je zaměřený na představení změn v daňové oblasti v posledních letech a jejich dopadů na obce. Hlavními tématem je optimalizace a transformace územních pracovišť FÚ na optimalizovaný režim (ne/rušení finančních úřadů). Druhý blok je věnován problematice, zda se prodej obecního majetku započítává do částky povinné k registraci k DPH (odvod DPH při prodeji obecních pozemků určených k výstavbě RD), automatické registraci příspěvkových organizací obce jako plátce DPH a institutu „dotace k ceně“.

pozvánka 0828.pdf (Dokument PDF, 376 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)