Trochu statistiky o práci novinářů ve Sněmovně v r. 2018

3. 1. 2019

Novináři a média v PS v r. 2018

 V r. 2018 bylo v Poslanecké sněmovně vydáno celkem 5451 jednorázových novinářských akreditací pro 1821 píšících novinářů, 321 fotografů a 3309 televizních pracovníků. V tomto roce mělo trvalou novinářskou akreditaci v PS 54 novinářů.

 V roce 2018 bylo 77 jednacích dnů Poslanecké sněmovny. Jednací den Poslanecké sněmovny sledovalo průměrně 86 novinářů s akreditací. Průměrně přišlo v jednací dny 9 televizních štábů, nejvíce z ČT – 485 z celkových 705.
Mimo jednací dny Poslanecké sněmovny činila v  roce 2018 průměrná denní návštěvnost 24 novinářů s akreditací.

 Nejsledovanějšími dny ve Sněmovně v r. 2018 byly:

            středa 10. 1. 2018: Jednání o důvěře vládě – 169 novinářů
            úterý  16. 1. 2018: Hlasování o důvěře vládě – 163 novinářů
            středa 11. 7. 2018: Hlasování o důvěře vládě – 162 novinářů.

 V r. 2018 se v novinářském atriu konalo 448 tiskových konferencí během 113 kalendářních dnů. Nejčastěji tyto akce probíhaly v úterý (233 tiskových konferencí během 35 úterků)

 Média o PS

 Mediální agentura Newton Media za rok 2018 monitoruje 85 741 článků, televizních a rozhlasových pořadů s tématikou Poslanecké sněmovny vydaných v českých médiích.

 Česká televize v r. 2018 odvysílala přes 450 hodin přímých přenosů a záznamů z jednání Poslanecké sněmovny.

 Česká tisková kancelář za rok 2018 vydala celkem 6644 zpráv, v nichž se zmiňovala o Poslanecké sněmovně. Z nich bylo 1229 headlinů, 178 fleší a 394 profilů.
Přímo s klíčovým slovem "Sněmovna" ve smyslu Poslanecká sněmovna ČTK vydala za uplynulý rok 3784 zpráv, z nich bylo 1120 headlinů, 105 fleší a 96 profilů. (Statistika nezahrnuje souhrny, plány, deníky a avíza.)

 

 V lednu 2019 zpracoval tiskový odbor Kanceláře Poslanecké sněmovnyTrochu statistiky o práci novinářů ve Sněmovně v r. 2018 (3.01.2019) Trochu statistiky o práci novinářů ve Sněmovně v r. 2018 (3.01.2019)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)