Pokračuje 19. schůze Sněmovny

21. 9. 2018

Začátek pátečního jednání patřil senátnímu návrhu na novelu zákona o sociálních službách a poté program pokračuje dalšími body podle schváleného pořadu 19. schůze.

 

Ve středu 19.9. dopoledne byla schválena novela trestního zákoníku (tisk 79) a novela zákona o ochranných známkách (tisk 168).

Sněmovna pak tentýž den večer po více než pětihodinové přijala usnesení k informaci vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálnímu paktu o uprchlících:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí informaci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka o postoji ČR ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících;

II. žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce ČR zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci ve dnech 10.  a 11. prosince 2018 v Marrákeši;

III. připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémů, které k nelegální migraci vedou.

 

První den druhého týdne schůze - v úterý 18. září - projednávala Sněmovna především zákony, které jsou již ve 2. čtení.

V pátek 14. září poslankyně a poslanci schválili vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a soudní řád správní tak, aby se zajistila profesionalita při plnění úkolů okrskových volebních komisí (sněmovní tisk č. 137). Schválena byla rovněž novela zákona o hmotné nouzi, která se týká vyplácení části příspěvku na živobytí v poukázkách. Plně peněžitá dávka by se měla vrátit lidem v sociálních ústavech, v nemocnicích, lidem s příspěvkem do 500 korun měsíčně, seniorům nad 70 let, lidem s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením a invalidům ve třetím stupni. Výhradně v hotovosti by se měly vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování (sněmovní tisk č. 89).V pátek Sněmovna projednala i další nové návrhy zákonů v prvním čtení
První den schůze byla na pořadu především první čtení nově předložených zákonů. Ve středu pak kromě toho i zákony z bloku 3. čtení:
- novela zákona o daních z příjmu, která se týká českých lodníků pracujících v Nizozemsku, kteří musí podle mezistátní smlouvy zdaňovat své příjmy v tuzemsku (sněmovní tisk 80),
 - vládní novela zákona o dluhopisech (sněmovní tisk 93), která má přispět k zatraktivnění hypotečních zástavních listů,
- novela zákona o zrušení Fondu národního majetku ČR (sněmovní tisk č. 130), díky které dostane vláda možnost využívat peníze z takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, což by mělo umožnit financovat plánované zvýšení důchodů.

Čtvrtek byl tradičně hlavně ve znamení interpelací.Pokračuje 19. schůze Sněmovny (21.09.2018) Pokračuje 19. schůze Sněmovny (21.09.2018) Pokračuje 19. schůze Sněmovny (21.09.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)