Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně

11. 7. 2018

Ve dnech 7. - 11. července 2018 se v Berlíně konalo 27. výroční zasedání Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (PS OBSE). Za ČR se zasedání zúčastnili členové Stálé delegace Parlamentu ČR do PS OBSE: poslankyně Karla Maříková (vedoucí Stálé delegace), poslanci Jan Bauer, Josef Hájek, Pavel Plzák a senátor Jan Horník.

Letošní zasedání se ve své politické, bezpečnostní, ekonomické a lidskoprávní dimenzi zaměřilo na otázku krize na Ukrajině a v jejím okolí, porušování lidských práv na Krymu, problematiku zamrzlých konfliktů, rostoucího populismu v Evropě, dopadu válečných konfliktů na životní prostředí či boje proti terorismu a obchodování s lidmi. Debatovalo se i o reformě bezpečnostního sektoru, zviditelnění činnosti Parlamentního shromáždění OBSE v národních parlamentech a o demografických problémech v regionu OBSE. Samotné zasedání zahájil projev předsedy PS OBSE George Tsereteliho z Gruzie. Jako hlavní hosté se Výročního zasedání zúčastnili vicekancléř a ministr financí SRN Olaf Scholz a za současné italské předsednictví OBSE Guglielmo Picchi, náměstek ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Itálie.

 V rámci zasedání proběhla schůze Stálého výboru, jehož se zúčastnila vedoucí delegace poslankyně Karla Maříková, a také jednání tří hlavních výborů, ve kterých měli členové české delegace  možnost vyjádřit svůj postoj v hlasování k jednotlivým navrhovaným rezolucím.

 Hlavním tématem, které bylo projednáváno na plenární schůzi zasedání v souvislosti s předkládanou rezolucí „Nezletilí na cestě: role OBSE a PS OBSE při budování účinného rámce ochrany“, byla otázka nezletilých migrantů bez doprovodu a jejich integrace. České delegaci se prostřednictvím poslance Jana Bauera, jenž je členem Ad hoc výboru pro migraci PS OBSE, podařilo do textu prosadit řadu připomínek a pozměňovacích návrhů již ve stadiu příprav rezoluce, kterou podávala předsedkyně Ad hoc výboru Nahima Lanjri z Belgie. V rámci samotného zasedání poté Jan Bauer v plénu prezentoval pozměňovací návrh týkající se připravovaných globálních kompaktů pro migraci.

Na zasedání Ad hoc výboru pro migraci J. Bauer rovněž jeho členy informoval o své připravované zprávě o osvědčené praxi České republiky v oblasti integrace nezletilých migrantů bez doprovodu, která se stane součástí zprávy tohoto výboru pro Zimní zasedání PS OBSE ve Vídni v únoru 2019.

V závěru Výročního zasedání byla přijata Berlínská deklarace, která bude předložena jednotlivým národním parlamentům a ministerstvům zahraničních věcí.  

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) je největší regionální organizací, která se zabývá problematikou mezinárodní bezpečnosti. Sdružuje 57 členských států z Evropy, střední Asie a Severní Ameriky. Všechny orgány OBSE, včetně jejího Parlamentního shromáždění, byly vytvořeny na základě Pařížské charty pro novou Evropu, která byla přijatá na Pařížském summitu v roce 1990. První zasedání Parlamentního shromáždění se konalo v Budapešti v r. 1992.

Výroční zasedání se koná každoročně v červenci v některé z členských zemí. Jedná se o nejdůležitější zasedání PS OBSE, na kterém se volí čelní představitelé organizace (předseda, místopředsedové, pokladník) a představitelé jednotlivých výborů. Ve výborech se debatuje o příslušných rezolucích. Na závěr je v plénu přijímána výsledná deklarace a dílčí rezoluce, které jsou její součástí. Hlasování probíhá na většinovém principu.Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018) Česká parlamentní delegace se zúčastnila 27. Výročního zasedání PS OBSE v Berlíně (11.07.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)