13. i 15. schůze Sněmovny byly ukončeny

14. 6. 2018

Ve čtvrtek 14. června byla zahájena 15. schůze Poslanecké sněmovny, svolaná na žádost skupiny poslanců, která byla vzhledem k neschválení navrženého pořadu ukončena

V pátek 1. června začalo jednání schvalováním zákonů ve 3. čtení a poté Sněmovna vyslovila souhlas s návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020

Ve středu ráno Sněmovna schválila návrh zákona o poskytnutí státní záruky ČNB za půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu a novelu zákona o ozdravných postupech, která umožní efektivnější řešení případných krizí na finančním trhu. Poté byly projednávány návrhy zákonů ve druhém a prvním čtení.

V úterý byly na programu tři zákony, které se do Sněmovny vrátily k opakovanému projednávání ze Senátu, a další legislativní návrhy v prvním čtení. Podrobnosti zde: 

Bez připomínek schválila v pátek Sněmovna novelu zákona o obcích, kterou předložilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje a která zařazuje Třinec - jako jedno z regionálních center tohoto kraje - mezi tzv. statutární města. Poslankyně a poslanci v pátek 25. května také schválili návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, které podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních předloží prezidentu republiky. Přehled o schválených návrzích najdete ve sněmovním dokumentu č. 731.

Čtvrteční dopoledne patřilo ve Sněmovně debatě o ministerské konferenci tzv. Rabatského procesu. Konference proběhla 2. května v marockém Marrákeši. Jedná se o euro-africký dialog o migraci a rozvoji a je hlavním mezivládním dialogem o migraci mezi zeměmi Evropské unie a zeměmi západní, střední a části severní Afriky Vznikl na popud Francie a Španělska v reakci na zvýšenou nelegální migraci v roce 2006 a jednalo se již o páté setkání.

Poslanecká sněmovna v souvislosti s debatou o marrákešské deklaraci přijala usnesení, v němž:
1. bere na vědomí zprávu ministra vnitra týkající se Marrákešské politické deklarace.
2. Trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky.
3. Trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodně právní ochrany ohroženým osobám.
4. Podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, to je lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd. a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření.
5. Domnívá se, že právě podpora afrických zemí v jejich boji s nelegální migrací a organizovaným převaděčstvím představuje z pohledu EU a jejích členských států vhodný a účinný nástroj prevence dalšího případného zesílení migračních toků z tohoto regionu směrem do Evropy v následujících letech.
6. Upozorňuje na nepřesný překlad Marrákešské deklarace do českého jazyka, šířený dezinformačními zdroji, který zásadním způsobem posouvá a zkresluje obsah uvedené deklarace, například slovní spojení regular migration, standardně používané ve významu legální migrace, je přeloženo jako pravidelná migrace, což zásadně dezinterpretuje význam deklarace.
7. Navrhuje podmínit rozvojovou pomoc, poskytnutou zdrojovým zemím, jejich spoluprací v oblasti návratu.

Podrobnou rozpravu si můžete přečíst zde:

 

Sněmovna ve středu 23. května schválila vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, novelu zákona o ochraně ovzduší a novelu zákoníku práce.

Poslanecká sněmovna ve středu 23. května ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění, jehož hlavním cílem je omezení nepoctivých prodejců životní pojištění, větší srozumitelnost smluvních podmínek, celkové zvýšení standardu služeb v pojišťovnictví a sjednocení pravidel distribuce produktů s ostatními sektory finančního trhu. Zákon navazuje na úpravu, která již nyní platí na kapitálovém trhu a v sektoru spotřebitelských úvěrů. Ke kultivaci trhu a eliminaci nepoctivých prodejců pojištění má přispět i významné rozšíření dohledových pravomocí České národní banky.

Sněmovna rovněž schválila novelu zákona o ochraně ovzduší, která implementuje ustanovení evropských směrnic o jakosti benzinu a motorové nafty. Umožní dodavatelům motorového benzínu a nafty do minimálního povinného podílu biopaliv dvojnásobně zohlednit množství biopaliv vyrobených z použitého kuchyňského oleje, kafilérních tuků a pokročilých biopaliv. Novela zároveň díky schválení pozměňovacích návrhů poslankyň a poslanců prodlužuje lhůty pro revize domácích kotlů ze dvou na tři roky a obcím má dát pravomoc zakázat vyhláškou spalování určitých paliv v zastaralých domácích kotlích, a to už dřív než v září 2022, kdy začne ze zákona platit zákaz provozu těchto neekologických kotlů.

Dalším schváleným zákonem ze série třetích čtení během středečního dopoledne je vládní novela zákoníku práce, která upravuje pravidla pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním platu, nebo ztrátu výdělku po pracovním úrazu či s nemocí z povolání lidem, kteří jsou v evidenci nezaměstnaných.

Poslanecká sněmovna ve středu během pokračující 13. schůze rovněž přehlasovala veto Senátu a stvrdila novelu daňového řádu. Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje proto jednak transpozici tzv. směrnice DAC 5 neboli novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, ale také tematicky navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí. Banky, platební společnost nebo spořitelní a úvěrová družstva budou muset poskytovat finanční správě údaje podle zákona proti praní špinavých peněz, které budou sloužit tuzemské i mezinárodní správě daní. Novela usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy. Implementací směrnice dojde ke sjednocení praxe v této oblasti napříč EU.

Další zákony Sněmovna projednala ve 2. čtení – více najdete zde

Volné místo v Radě České televize obsadí režisér a scenárista Vlastimil Venclík, v Radě Českého rozhlasu lékař Petr Arenberger. Jedno místo v rozhlasové radě a jedno místo v Radě České tiskové kanceláře zůstalo po středečním prvním kole tajné volby v Poslanecké sněmovně prázdné. Za týden by se mělo konat druhé volební kolo.

 

 

 13. i 15. schůze Sněmovny byly ukončeny (14.06.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)