Osmičková výročí - 70 let od přijetí Ústavy z 9. května 1948

9. 5. 2018

Další díl je tentokrát věnovaný tzv. květnové ústavě, od jejíhož přijetí uplyne letos 70 let. Průběh projednávání na plénu Ústavodárného Národního shromáždění je k dispozici v digitální knihovně.

Parlamentní knihovna a Archiv Poslanecké sněmovny uvádějí další díl své digitální kolekce k osmičkovým výročím, tentokrát věnovaný tzv. květnové ústavě, od jejíhož přijetí uplyne letos 70 let.

Průběh projednávání na plénu Ústavodárného Národního shromáždění je k dispozici v naší digitální parlamentní knihovně - diskuse k tomuto tématu konkrétně probíhala na 112. a 113. schůzi 7. a 8. května 1948.
Ústava byla poté přijata na slavnostním 114. zasedání ÚNS ve Vladislavském sále Pražského hradu dne 9. května 1948.

Detaily projednávání i popis ostatních významných událostí této doby (abdikace prezidenta E. Beneše, volby v květnu 1948, volba K. Gottwalda prezidentem v červnu) i v kontextu výběru z tehdejších periodik přinášíme zde.Osmičková výročí - 70 let od přijetí Ústavy z 9. května 1948 (9.05.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)