Výzva předsedy PS na návrhy kandidátů na volbu člena Rady ČT a na volbu člena Rady ČRo (do 16. května 2018)

2. 5. 2018

Předseda PS vyzývá oprávněné instituce k podání návrhů kandidátů na volbu člena Rady Českého rozhlasu a člena Rady České televize, do 16. května.

Výzva předsedy PS (Dokument PDF, 420 KB)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)