Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci

16. 3. 2018

Deset jednotlivců a tři kolektivy dnes převzali z rukou členů podvýboru Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny pro letectví a vesmírný program a Rady pro výběr oceněných, působící při tomto podvýboru, ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017.

Čestné uznání obdržel mimo jiné Jiří Kraus a kolektiv pracovníků pražského letiště Václava Havla za jeho rozvoj v posledních letech a přípravu další infrastruktury odpovídající požadavkům letectví 21. století. Oceněni byli také Jan Marek, který připravil a zavedl celosvětově uznávanou centrálu biologické ochrany letiště Václava Havla sokolnicky vedenými dravci, laserovými a bioakustickými prostředky, vojenský a civilní letec Josef Lehanka či předseda Klubu leteckých novinářů ČR František Kučera.Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018) Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16.03.2018)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)