Stálá komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace

14. 2. 2018

POZVÁNKA

na 1. schůzi

Stálé komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,
která se koná dne 14. února 2018 od 15:00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, místnost č. B 103                                                                                                   

NÁVRH PROGRAMU:

1. Schválení návrhu programu
2.  Schválení statutu komise
3.  Volba místopředsedy komise
4.  Volba ověřovatelů
5.  Různé
6.  Návrh termínu a programu příští schůze

                                                                                               JUDr. Pavel BLAŽEK, Ph.D., v.r.

                                                                                                 předseda komise                                                                                                                                                                                      

 

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)